Realizované kurzy

16. – 18.6.2010 se uskutečnil kurz Kinestetická mobilizace Modul 1 a Modul 2 v ÚSP Kociánka pro TPM. Kurzu se účastnily egroterapeutky a fyzioterapeutky z ÚSP Kociánka pro TPM, spinální jednotky FN Brno a FN u sv. Anny v Brně.


Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou pořádala ve dnech 2.-3.6.2008 odborné sympozium Kinestetická mobilizace pro fyzioterapeuty a zdravotní sestry. Poskytování komplexní péče o pacienty je společným úkolem obou profesních skupin.


Občanské sdružení EUROEDUKA – vzdělávání nelékařů připravuje na 3.11.2008 konferenci na téma Fyzioterapie a ergoterapie jako nezbytná součást komplexní péče o pacienty, více na www.euroeduka.eu


Vyšší odborná škola zdravotnická BÍLÁ VLOČKA s.r.o. v Českých Budějovicích pořádala ve dnech 15.-16.5. 2008 kurz Kinestetická mobilizace. Kurzu se účastnili vyučují školy, sestry z oddělení ARO a rehabilitačního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.. Vyučující školy se shodli na tom, že by bylo vhodné implementovat koncept kinesteticky do výuky studentů.


Klinická zájmová skupina fyzioterapie a ergoterapie míšních lézí pořádala ve dnech 29.-30.3. 08 kurz Kinestetická mobilizace ve Fakultní nemocnici Motol. Ergoterapeuté a fyzioterapeuté z Centra Paraple, Spinální jednotky Fakultní nemocnice Motol,  Spinální jednotky Krajské nemocnice Liberec, Vojenského rehabilitačního ústavu Slapy a Rehabilitačního ústavu Kladruby se seznámili se základy kinestetické mobilizace. Některé transféry si mohli účastníci  ověřit při návštěvě kamaráda paraplegika se svojí přítelkyní.

Komentáře nejsou povoleny.