Modul 3: Rozvoj zdraví

Účastníci kurzu Kinestetická mobilizace Modulu 3 si rozšíří teoretické a praktické znalosti kinestetické podpory pohybu.

Kinestetická mobilizace popisuje všechny pohybové aktivity, které jsou zapotřebí k účinné pomoci klientům, aby byl proces jejich uzdravení navzdory pohybovým omezením ze zdravotních důvodů nebo následkem poranění rychle a účinně uskutečněn. V Modulu 3 se účastníci naučí využívat znalostí kinestetické mobilizace při všech běžných denních aktivitách za účelem upevnění zdraví a zlepšení míry soběstačnosti pacienta/klienta.

Modul 3: Rozvoj zdraví

Mobilizace ve třech fázích

  • Zhodnocení všech podmiňujících faktorů pro pohybové funkce aktivní, částečně aktivní a pasivní nácvik vedení pohybu.
  • Podpora pohybu při všech každodenních aktivitách.

Lidské funkce

  • Rozeznání rozložení váhy v jednotlivých pozicích
  • Kontinuální zatížení a odlehčení mezi trupem a končetinami jako základ všech každodenních aktivit.

Okolí

  • Změna svalového tonu při použití různého polohovacího materiálu
  • Efektivní zvolení a použití polohovacího materiálu
  • Strukturovaná spolupráce s druhou pomáhající osobou

Celkem 12 vyučovacích hodin teoretické výuky a praktického nácviku
3 vyučovací hodiny praktického nácviku nebo dle možností ZZ nebo sociálního zařízení supervize při nácviku v praxi

1. den

Hodiny Téma:
4 hodiny Přivítání účastníků kurzu, organizace kurzu a systém práce.Stanovení cílů Modul 3, očekávání účastníků/osobní cíle účastníků kurzu. Možnosti uplatnění poznatků v praxi.Reflexe Modulu 1 a Modulu 2.1. Fáze zahřívání – Warm-Up   Modulu 1 a  Modulu 2 – reflexe provedených aktivit

Praktický nácvik – změna pozice, výměna lůžkovin s integrovanou fází zahřívání Warm-Up.

Základní pozice – se zřetelem na hlavní nosné plochy, rozložení váhy.

Změna pozic:

Provedení jednotlivých základních pozic s přenesením váhy: trup – končetiny, otáčení/protažení – otáčení/ohýbání  – reflexe provedených činností.

Funkční fáze:

Transfery v různých pozicích s přenesením váh:y trup – končetiny, otáčení/protažení – otáčení/ohýbání  – reflexe provedených činností.

Polední přestávka
4 hodiny Plánování praxe u pacientů.Výběr vhodných pacientů  – kasuistiky – předání pacientů, provedení aktivity u pacienta s integrovanou fází zahřívání na oddělení. Formulování cílů pro funkční podporu pohybu. Reflexe provedených pohybových aktivit s pacientem.Reflexe práce s pacientem.Diagnostika -  diagnostika pacientů dle Modulu 3 (lidské funkce, okolí),  plánování pohybové aktivity, sestavení mobilizačního plánu pro funkční trénink.

Mobilizační plány – konzultace záznamů, provedení oprav mobilizačního plánu

Reflexe diagnostiky, zhodnocení práce s pacientem

2. den

Hodiny Téma:
4  hodiny Reflexe předchozího dne Kinestetický princip – okolí Fáze: Cool-Down  – výběr vhodných polohovacích pomůcek.Funkční trénink – spolupráce s druhou pomáhající osobou, praktické provedení polohování s podložením a vycentrováním v různých pozicích.

Reflexe provedených aktivit.

Mobilizační plán Modul 3 – teoretická příprava, objasnění záznamu.

Předání pacientů, plánování práce s pacientem, vypracování diagnostického plánu dle Modulu 3 (lidské funkce, okolí).

Provedení podpůrných intervencí u pacienta. Reflexe u pacienta provedených aktivit s pacientem, pohybová diagnostika, průběh.

Polední přestávka
3 hodiny Předání pacientů, plánování práce s pacientem, vypracování diagnostického plánu dle Modulu 3 (lidské funkce, okolí).Provedení podpůrných intervencí u pacienta. Reflexe u pacienta provedených aktivit s pacientem, pohybová diagnostika, průběh.Mobilizační plány – konzultace záznamů, provedení oprav mobilizačního plánu.Mobilizace pacientů – nácvik instruktáže druhé osoby při provádění pohybové podpory ve dvou ošetřujících u pacienta/klienta.

Praktické provedení transferů, změny pozice dle plánu s pacientem a s druhou osobou.

Demonstrace jiných možností provedení transferů s druhou osobou – nácvik.

Evaluace pohybových aktivit s pacientem. Možnosti uplatnění znalostí podpory pohybu při vykonávání  běžných denních aktivit.

Reflexe dosažené vlastní získané učební úrovně. Stanovení cílů.

Evaluace Modulu 3. Předání certifikátů.

Komentáře nejsou povoleny.