Literatura

Nové vydání BAUDER-MIßBACH, H. Učební podklady Modul 1-4 pro vzdělávání k VAP – Ošetřující, VIV-ARTE®Nakladatelství, 2016

 

 

 

 

 

 

BAUDER-MIßBACH , H. Základy pohybové podpory. Viv-Arte® Kinestetika Modul 1–4, Asselfingen, 2009

 

 

 

 

 

 

NEDĚLKOVÁ, H., HALMO, R. Kinestetická mobilizace. Most, 2007. ISBN 978-80-239-9260-1

NEPRODEJNÉ, pouze pro účastníky kurzu.

 


Odborné články

NEDĚLKOVÁ, H., Ano, kinestetika umožňuje snazší a efektivnější mobilizaci pacienta. Sestra, 2008, roč. 18, č. 7-8, s. 23.

 

 

 

 

 

 

HALMO, R. Kinestetická mobilizace. Diagnóza v ošetřovatelství, 2005, roč. 1, č. 3, s. 133-135.

 

 

 

 

 

HALMO, R. Kinestetická mobilizace. Dimense, 2007, roč. 1, č. 3, s. 77-79.

NEDĚLKOVÁ, H. Odborný poradce pro kinestetickou mobilizaci. Dimense, 2007, roč. 1, č. 3, s. 100-101.

Komentáře nejsou povoleny.