Vzdělávací program

Kurz Kinestetická mobilizace je rozdělen na Modul 1 – 4.
Modul 1 lze uskutečnit samostatně.
Modulu 2 se mohou účastnit výhradně absolventi Modulu 1.                         Modulu 3 se mohou účastnit výhradně absolventi Modulu 1 a 2.                          Od února 2013 v bude v nabídce Modul 4.

Cíle vzdělávání v kinestetické mobilizaci

Ošetřující se ve vzdělávacích aktivitách naučí vytvářet činnostní strategie,které vedou k udržení a podpory mobility. Pohybová interakce s člověkem je vždy jedinečná a nedá se vždy zcela stejně zopakovat. Ošetřující se setkávají s lidi s různými onemocněními a jejich průvodními jevy. Ve vzdělávacích aktivitách se naučíte vytvářet na základě kinestetických znalostí, vlastní činnostní strategie k preventivní a rehabilitační podpoře pohybu.

Modulový vzdělávací systém dle Viv-Arte®KINÄSTHETIK-PLUS
Vzdělávání v kinestetické mobilizaci je vytvořeno modulovým systémem a zahrnuje vždy teoretickou část, která je spojená se zážitkem (sebereflexí) a praktickou částí, procvičením se zdravým/nemocným člověkem. Účastníci Modulu 1 a 2 obdrží skripta (BAUDER-MIßBACH, H. Základy pohybové podpory. Viv-Arte® Kinestetika Modul 1–4, Asselfingen, 2009) a potvrzení o účasti vystavené pohybovou školou Viv-Arte®KINÄSTHETIK-PLUS.

Pohybová škola Viv-Arte®KINÄSTHETIK-PLUS je první certifikovaná pohybová kinestetická škola dle ISO 9001 podle EQ ZERT.

Modul 1 a 2 je koncipován do tří dnů s celkovou časovou dotací 24 vyučovacích hodin. Cílem  je naučit účastníky základům kinestetické mobilizace, nácvik základních změn pozic. Výuka probíhá zejména formou autoreflexe, součástí kurzu jsou odborné workschopy k jednotlivým kinestetickým principům. Účastníci kurzů obdrží doprovodná skripta.

Komentáře nejsou povoleny.