Modul 1: Preventivní mobilizace

Mobilizace ve třech fázích

  • Plánování, praktická část/provedení a dokumentace preventivních mobilizačních opatření ve třech fázích (Warm-Up, změna pozice, Cool-Down). 

Funkční anatomie 

 

  • Provedení činností spojených s mobilizací při zohlednění funkčně anatomických skutečností (fyziologický pohyb). 

Interakce 

  • Pasivní vedení pohybu: pohyb vedený taktilně-kinesteticky a zohlednění individuálních potřeb klienta. Visuální kontrola vedení pohybu. 

Modul 1:
1. den

 

 

8 hodin – teoretická výuka Úvod do kinestetické mobilizace, stanovení cílů/obsah Modulu 1
Očekávání účastníků kurzu od kurzu
Chůze oproti zvedání, tahání, nošení.
Základy kinestetické mobilizace
Kinestetické principy a učební model Viv-Arte®
Nácvik transferů
Teorie – Funkční anatomie
Tři fáze mobilizace, Warm-Up 4 směry
Teorie – Interakce
Nácvik transferů
Cool-Down 4 směry
3 hodiny – praktická část Plánování praktické části – výběr pacientů – kazuistiky
Diagnostika, plánování

Komentáře nejsou povoleny.