Zakladatelé

Dr. Lenny Maietta je doktorem filozofie, promovala v oboru klinická psychologie na Fielding Institute Santa Barbara Kalifornia (USA). Zabývá se výzkumem kybernetiky v oblasti Child Development a pracuje převážně s rodinami a jednotlivci.

Dr.Frank Hatch je  doktorem filozofie, promoval v oboru kybernetiky chování na Univerzitě of Wisconsin, Madison/USA.  Studoval Modern Dance a pracoval jako choreograf a producent v USA. Spolu s kybernetikem K.U. Smith na Univerzitě of  Kalifornia (USA) v roce 1972 zahájil vývoj kinesteticky. Zajímal ho způsob, jakým se člověk v běžném životě pohybuje, a jak ovlivňuje pohyb vývoj člověka (duševní, sociální a zdraví). Kromě K.U.Smith ovlivnily práci Dr. Hatch a Dr. Maietta Moshé Feldenkrais  (fyzik a kybernetik chování).

Heidi Bauder Mißbach je zdravotní sestra a od roku 1990 je trenérkou kinestetiky  v ošetřovatelské péči a kreativním životě. Zakladatelka a majitelka Viv-Arte® pohybové školy. Na základě vlastních zkušeností z klinické implementace kinestetiky do ošetřovatelské praxe, výuky, projektové činnosti a výzkumu rozšířila obsah kinestetiky dle Hatch/Maieta a vytvořila pojem Viv-Arte® Kinestetika – pohybová nauka, která popisuje pohybová a řídící kriteria na základě 6 kinestetických principů.

Komentáře nejsou povoleny.