Tři fáze kinestetické mobilizace

Kinestetická mobilizace podporuje tělesné zdraví, vnímání těla a sociální chování pacienta. Mobili­zací se v širším smyslu rozumí pomoc člověku využít a odhalit potřebné rezervy k rozvoji vlastního zdraví. Každá mobilizace má fyziologický a psychologický aspekt. Všechny tři roviny jsou ovlivněny možnostmi pohybového aparátu. Vnitřní orgány a orgánové systémy jsou pro procesy látkové výmě­ny závislé na aktivním pohybu svalů. Opačně dobře fungující metabolismus má pozitivní účinek na tělesný pohyb. Tělesný pohyb a metabolismus se stále mění a ovlivňují   
     
Rozehřátí (Warm-up)   
První fází v tomto chápání je rozehřátí a povzbuzení tělesného vnímání, kdy zjišťujeme pohybová ome­zení i pohybové rezervy.   
 
Změna pozice – funkční trénink   
Druhá fáze je charakterizována integrováním pohybových postupů a koordinací změny místa. Jde o vlastní změnu pozice, transfer na cílové místo.  
 
Uvolnění, stabilizace polohy (Cool-down)  
Třetí fáze je charakterizována dosažením nového místa, zahrnuje rovnoměrné rozložení tělesné váhy, zaujmutí pohodlné pozice, uvolnění v klidové pozici.   
     
Uvolnění:  

  • dosažení nové pozice  
  • zaujmutí pohodlné pozice  
  • rovnoměrné rozložení váhy
  • uvolnění v klidové pozici

Komentáře nejsou povoleny.