Lektor

Lektor kinestetické mobilizace

 

Mgr. Hana Nedělková

Certifikát lektora pro kinestetickou mobilizaci jsem získala v kinestetické pohybové škole Viv-Arte ® při Univerzitní klinice Ulm ve Spolkové republice Německo. S kinestetickou mobilizací jsem se seznámila během zahraniční praxe zdravotní sestry ve Spolkové republice Německo, kde jsem pracovala osm roků na jednotce intenzivní péče v St. Marienkrankenhaus v Ratingenu, v té době jsem byla členkou DRK, Bonn e.v. (Německý červený kříž).  Zde jsem měla možnost účastnit se základního kurzu kinestetiky dle Hatch/Maietta. V roce 1993 jsem obdržela způsobilost vykonávat povolání zdravotní sestry ve Spolkové republice Německo. Od roku 1978 pracuji ve zdravotnictví. Od návratu do České republiky v roce 2001 pracuji ve středním managementu v Nemocnici Most, kde v  současné době zastávám funkci vrchní sestry I.interního oddělení a hlavní konzultantky pro hojení ran. Jsem členkou ČAS. V lednu 2007 jsem získala certifikát odborného poradce pro kinestetickou mobilizaci v kinestetické pohybové škole Viv-Arte®. V dubnu 2009 jsme ukončila studium na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze program Ošetřovatelství obor Zdravotní vědy a v tomtéž měsíci jsem ukončila lektorský kurz 1. stupeň v kinestetické pohybové škole Viv-Arte® v Ulmu/NSR. V únoru 2010 jsem ukončila 2. stupeň lektora kinestetické mobilizace v pohybové škole Viv-Arte® v Ulmu/NSR. V září 2011 jsem ukončila magisterský program na FHS v Praze obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ve vzdělávání v kinestetické mobilizaci stále pokračuji. V září 2012 jsem ukončila 3. stupeň lektora kinestetické mobilizace Viv-Arte® KINÄSTHETIK-PLUS. V únoru 2013 jsem ukončila 4. stupeň lektora kinestetické mobilizace Viv-Arte® KINÄSTHETIK-PLUS.                                                 Jsem v součané době jediným certifikovaným lektorem kinestetické mobilizace Viv-Arte® KINÄSTHETIK-PLUS.

Mám velké zkušenosti s implementací ošetřovatelských konceptů bazální stimulace, kinestetiky do praxe.

Komentáře nejsou povoleny.