Modul 2: Rehabilitační mobilizace

Mobilizace ve třech fázích

  • Plánování, praktická část/provedení a dokumentace rehabilitačních mobilizačních činností ve třech fázích (Warm-Up, změna pozice, Cool-Down).

Funkční anatomie

  • Zhodnocení, podpora funkce svalů a kloubů.

Interakce

  • Částečně aktivní vedení pohybu: verbální instruktáž k podpoře vlastního pohybu pacienta/klienta.
  • Zhodnocení, podpora tělesného vnímání jako základ vedení pohybu a komunikace.

Námaha

  • Rozložení/dávkování námahy při částečně aktivním vedení pohybu.
  • Vyrovnání působení tahu a tlaku k usnadnění kontroly pohybu.
  • Posouzení a podpora nosných a transportních funkcí a schopnost zátěže pacienta/klienta

Lidský pohyb

  • Různé pohybové vzorce a jejich význam při kontrole pohybu a z pohledu různých obrazů nemocí.
  • Zhodnocení pohybových zvyklostí pacienta/klienta a jejich zohlednění
  • Přizpůsobení pohybového vzorce zdravotnímu stavu pacienta/klienta.

Modul 2:
1. den

8 hodin – teoretická výuka Stanovení cílů/obsah Modulu 2
Praktické opakování
Rozložení váhy v základním vzorci
Zjištění pohybového omezení a reagování na zjištěné skutečnosti
Aktivní, částečně aktivní, pasivní mobilizace
Warm-Up – nosné a transportní roviny
Pohybové vzorce
Paralelní a spirální pohyb, pohybové vzorce
Námaha
Funkční anatomie a Warm-Up – námaha
3 hodiny – praktická část Plánování praktické části – výběr pacientů – kazuistiky
Diagnostika plánování

Komentáře nejsou povoleny.