Koncept kinestetiky

Kinestetika je pohybový a komunikační koncept, který na základě analýzy pohybu umožňuje lépe pochopit základy lidského pohybu a využít pohybových rezerv pacienta. Předchází vzniku komplikací z imobility. Důraz je kladen zejména na preventivní a rehabilitační podporu pohybu. Kinestetická mobilizace podporuje fyziologický pohyb, mobilizuje klouby a svaly. Zdravotnickým zařízením šetří finanční prostředky spojených s nákupem polohovacích lůžek a jiných nákladných polohovacích pomůcek. Při ošetřování nemocných/postižených pomáhá kinestetika ošetřujícímu personálu vykonávat pohyb společně s nemocným za co nejmenšího užití síly. Manipulace s nemocným/postiženým probíhá šetrně za minimalizace bolesti. Chrání ošetřující před přetížením, které je často spojeno s  pracovní neschopnosti ošetřujícího personálu. Kinestetická mobilizace splňuje nároky na způsob práce chránící ošetřující před bolestmi zad a současně umožňuje efektivní uspořádání denních činností s např. tělesně postiženými lidé.

Komentáře nejsou povoleny.