Šest kinestetických principů

Kinestetika je komunikační a pohybový koncept, který je rozdělen do 6 kinestetických principů, které umožňují náhled na pohybové aktivity z různého úhlu pohledu. Šest kinestetických principů umožňuje analyzovat určitou pohybovou situaci a přiměřeně na tuto situaci reagovat. 

1. Interakce 
Interakce zahrnuje kvalitu výměny mezi dvěma lidmi. Péče se uskutečňuje vždy ve formě interakce tak, aby úmysl a aktivita klienta byla do pohybové činnosti zahrnuta.
Vše, co společně  s klientem provádíme je možné vnímat jako interakci. Základním předpokladem pro interakci jsou naše smysly. 

2. Funkční anatomie 
V principu funkční anatomie jde o anatomické základy pro pohyb a o průběh pohybu tak, aby se člověk v průběhu pohybu mohl orientovat ve svých anatomických strukturách. Pohybový aparát je nástrojem pro pohyb s funkcemi flexibilita a stabilita.

3. Lidský pohyb 
Pohybová aktivita vyžaduje použití specifických pohybových vzorců. V podpoře fyziologického pohybu jsou do pohybových vzorců integrovány nosné a transportní roviny. 

4. Lidské funkce 
Pohybové vzorce tvoří základ pro provedení běžných denních funkcí a pro plynulý průběh vnitřních funkcí v rozdílných pozicích. V kinestetice je rozlišováno sedm základních pozic. 

5. Námaha 
Pohyb vyžaduje svalovou sílu. V principu „námaha“ jde o efektivní vytváření tahu nebo tlaku bez vynaložení velké námahy. Kontrola a efektivita pohybu jsou docíleny ve vztahu k okolí prostřednictvím zesílení tlaku a tahu při pohybu. 

6. Okolí 
Pohyb je vykonáván při vzájemném působení zemské přitažlivosti, s ostatními lidmi a materiály. Kvalita a povaha okolí přímo ovlivňuje svalový tonus,  pohyb. Lze volit mezi změnou okolí nebo změnou pohybových zvyklostí tak, aby tělo a jeho funkce zůstaly dlouho zdravé.

Komentáře nejsou povoleny.