Kinestetika

Pojem kinestetika se začal používat pro popis lidského pohybu a funkce v 70. letech 20. století za­kladateli konceptu Dr. Frank Hatch a Dr. Lenny Maietta, Zakladatelé konceptu pojem kinestetika vytvořili z pojmů „kinesis“ (pohyb) a „aesthetics“ (vnímání).

Kinestetika je úspěšně prováděným a uznávaným pohybovým konceptem. Různé kinestetické programy byly Dr. Frank Hatch a Dr. Lenny Maietta v USA ve 30. letech 20. století ve spolupráci s ošetřujícími a pedagogy rozvinuty a sjednoceny. Kinestetika se zakládá na vědec­kých poznatcích kybernetiky chování podle K. U. Smith a spol. (pohybový aparát působí na okolí a smyslové orgány registrují výsledky těchto operací, zpětná vazba vytváří uzavřený kruh mezi orga­nismem a prostředím), na metodě Feldekreise (metoda pohybové terapie, nazvaná podle svého autora M. Feldenkreise, při níž si prostřednictvím cílených cvičení dotyčná osoba pohyby více uvědomuje, a tím pak může i lépe provádět korekci svého pohybu) a na poznatcích moderního tance a humánní psychologie. Po dlouholeté spolupráci s panem Hatchem a paní Maietta založila Heidi Bauder Miß-bach v roce 1998 pohybovou školu Viv-Arte®.

Napsat komentář